ซอสปรุงรสฉลากเขียว กลิ่นคั่วกระทะ
GREEN LABEL COOKING SAUCE NATURAL SMOKE
ง่วนเชียงใช่กระบวนการผลิตทางธรรมชาติ จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีมากว่า 100 ปี โดยการคั่วอบไม้สมุนไพรที่ให้กลิ่นเฉพาะ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนได้ซอสปรุงรสฉลากเขียว ที่มีกลิ่นธรรมชาติของกระทะคั่ว เพื่อเพิ่มความอร่อยในทุกเมนูโปรด